Studentski testovi

Studentski testovi i testovi utvrđuju da li student ispunjava uslove za različite vrste diploma, pa je zato veoma važno da se studenti i potencijalni studenti upoznaju sa formatom i zahtevima različitih testova i da vredno uče za njih kako bi upisali željeni program na univerzitetu.
GMAT™️ ispit prihvata više od 7.000 programa post-diplomskih studija poslovanja širom sveta i pruža odličnu mogućnost da pokažete svoje vladanje veštinama potrebnim za uspeh u okviru njih. Svake godine više od 200.000 kandidata polaže GMAT ispit online ili u centru za testiranje. Da biste saznali kako možete da im se pridružite i kako da se vaša prijava za poslovnu školu izdvoji od mnoštva, posetite našu veb stranicu u nastavku.