Keystone logo
Maastricht University, Campus Venlo

Maastricht University, Campus Venlo

Maastricht University, Campus Venlo

Uvod

Pregled

Univerzitet Mastriht (UM) je najviše međunarodni univerzitet u Holandiji i, sa 20.000 studenata i 4.400 zaposlenih, i dalje raste. Univerzitet se ističe svojim inovativnim obrazovnim modelom, međunarodnim karakterom i multidisciplinarnim pristupom istraživanju i obrazovanju.

Zahvaljujući visokokvalitetnim istraživačkim i studijskim programima, kao i snažnom fokusu na društveni angažman, UM je brzo izgradio solidnu reputaciju. Danas se smatra jednim od najboljih mladih univerziteta na svetu.

Brze činjenice

  • najmlađi i najveći međunarodni univerzitet u Holandiji
  • 20.000 studenata, 4,400 zaposlenih, 70.000 alumni
  • jedan od najboljih mladih univerziteta na svetu (IL, KS)
  • koordinator IUFE (Mladi univerziteti za budućnost Evrope)

Kampus Venlo

149859_campus-venlo-building-back.jpg

Hrana, ishrana i logistika tri su glavne fokusne tačke u kampusu Venlo. Istraživačke i obrazovne teme kreću se od inovacija u hrani i psihologije jedenja do logističke optimizacije. Istraživanje u kampusu Venlo vrši se interdisciplinarno u okviru tri istraživačke linije. Pored ovog kampusa Venlo nudi tri studijska programa: jedan diplomski program i dva magistarska programa.

Lokacije

  • Venlo

    P.O. Box 616 6200 MD Maastricht, , Venlo

Pitanja