Megatrend univerzitet

Uvod

UČENJE SE UVEK ISPLATI!

Dragibudućistudenti,

Megatrend univerzitet, akademskaporodica sa 12 fakultetaijedniminstitutom, iovegodineširomotvaravratasrednjoškolcimainudiulazak u svetrada po najsavremenijimpedagoškimstandardima. Oblicinastavepredavanja, vežbe, radionice, simulacije, evaluacijeiprovereznanjaprilagođenisusenzibilitetu, ritmu, potrebamaimogućnostimamladihljudiželjnihnovihznanja.

Postojiveomamnogorazlogazbogkojihćete se lakoodlučiti za studijenaMegatrendu. To su, pre svega, izvanrednistudijskiprograminanašimfakultetima, pažljivokreirani da zadovoljenajvišestandardestudiranja, izuzetannastavničkikadar, najlepšemodernezgrade, u kojima se odvijajusvestudentskeaktivnosti, inakraju-izvanrednameđunarodnasaradnja, koja se rasprostireodAmerike do Japana, od Skandinavije do JužneAfrike.

StudiranjenaMegatrendupodrazumevaifantastičnobogatdruštveniživotnašihstudenata, budući da organizujemoipomažemomnogevrhunskekulturne, umetničkeisportskedogađaje u našojzemlji.

Tržišteradaprepoznalo je vrednostkadrova koji se obrazujunaovomuniverzitetuikvalitetznanja s kojimizlazeizškolskeklupe. Svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednosnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. To se najboljevidiizgeografskerazuđenostinašeg Alumni-kluba, asocijacijekojapomažestudentima da ostanu u vezi sa svojimuniverzitetomiposlediplomiranja.

Našibivšistudentiokupljaju se pod geslom:

MI SMO SA MEGATREND UNIVERZITETA – BILA JE TO DOBRA ŠKOLA!

Lokacije

Beograd

Address
Maršala Tolbuhina,8
Beograd, Grad Beograd, Republika Srbiјa

Keystone stipendija

Otkrijte mogućnosti koje vam pruža naša stipendija

Programi

Trenutno nema programa za prikaz

Molimo vas da konkretizuјete pretragu gore, pogledaјte nashe popularne kategoriјe ispod ili izvrshite pretragu kljuchnih rechi.


... or simply by choosing your degree: