Master program: Međunarodno poslovanje

Opšte

Opis programa

Međunarodno poslovanje

Da li ste premni za još više, i želite da usavršite svoja znanja i da nadogradite svoje obrazovanje? Onda vas pozivamo u inovativan i savremeni master program za konkurentnost i održivi rast preduzeća. Program je namenjen i svima vama, preduzetnicima, koji znate da su inovacije danas ključne za prave stručnjake, i koji želite da nadogradite rukovodeće sposobnosti. Da, danas je privlačno i konkurentno postati magistar.

Magistri i karijera

Obzirom da ćete po završenom masteru iz područja međunarodnog poslovanja biti osposobljeni za planiranje, izvođenje i vrednovanje procesa internacionalizacije, za upravljanje inovacijskim i poslovnim procesima, i za rukovođenje ljudskim resursima.

Diploma DOBA Fakulteta je priznata u zemljama EU. Stručno priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji obavlja ENIC/NARIC centar Srbija. U postupku priznavanja se formalno potvrđuje vrednost strane obrazovne kvalifikacije u svrhu opšteg pristupa tržišta radu u Srbiji, a za potrebe daljeg obrazovanja diplomu nostrifikuje fakultet na kome se obavlja dalje obrazovanje.

Vaši koraci za početak studija

1. Ispunite online prijavu za studije
2. Priložite odgovarajuće potvrde (overena diploma završenih studija, uverenje o položenim ispitima) i sve zajedno što pre pošaljite na adresu predstavništva u Beogradu.

Uslovi upisa

Upis u 1. godinu
• u prvu godinu mogu da se upišu diplomci visokih škola strukovnih studija (180 ECTS) ili diplomci akademskih studija/Bachelor (180 ECTS) pre bolonjskog sistema

Upis u 2. godinu
• u drugu godinu mogu da se upišu diplomci akademskih osnovnih studija (240 ECTS) ili diplomci četvorogodišnjih univerzitetskih studijskih programa pre bolonjskog sistema ili diplomci specijalističkih studija (60ECTS)

Napomena: Kandidati za upis u prvu ili drugu godinu sa srodnih strukovnih područja (ekonomskih, poslovnih, administrativnih i organizacionih nauka, sociologije, pravnih, političkih, društvenih nauka, humanistike) mogu da upišu program bez diferencijalnih ispita. Kandidati sa drugih strukovnih područja (koja nisu zapisana) imaju dodatne studijske obaveze u opsegu 12-14 kreditnih bodova po ECTS, o kojima na osnovu prethodnih znanja odlučuje Komisija za studentska pitanja.

Uslove za upis u master studijski program ispunjavaju i oni kandidati, koji su završili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Trošak polaganja dodatnih studijskih obaveza se obračunava na osnovu broja dodeljenih ECTS (50 % vrednosti ECTS). Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate naše predstavništvo u Beogradu, radnim danom od 9.00 do 17.00.

Dokazi o ispunjavanju uslova

Kandidati na prijavi prilažu overenu fotokopiju diplome i uverenje o položenim ispitima. Detaljne informacije su objavljene u Konkursu za upis, koji je dostupan na veb stranici Ministrstva za obrazovanje, nauku i sport. Informacije možete dobiti i u Referatu za studentska pitanja.

Poslednji put ažurirano Nov. 2018

O školi

DOBA Fakultet je privatni evropski fakultet sa sedištem u Sloveniji. Možemo se pohvaliti tradicijom, me?unarodnom akreditacijom kvaliteta, evropskim standardima, akreditovanim i ekskluzivnim programim ... Pročitajte više

DOBA Fakultet je privatni evropski fakultet sa sedištem u Sloveniji. Možemo se pohvaliti tradicijom, me?unarodnom akreditacijom kvaliteta, evropskim standardima, akreditovanim i ekskluzivnim programima i 18-godišnjim iskustvom u online obrazovanju. U tim godinama smo do diplome zajedno doveli 3.596 diplomaca. Sa nama sara?uje 217 profesora, online mentora i menadžera iz prakse. DOBA Fakultet je deo Poslovne grupe DOBA, najve?e privatne institucije za obrazovanje u Sloveniji. Pročitajte manje
Maribor , Beograd + 1 Više Manje